Szkoła Językowa Kursy j. angielskiego


 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI KLUCZEM DO SUKCESU

 

       Nie ulega wątpliwości, że język angielski już nie tylko poza granicami Polski jest ważnym językiem obcym. Wielu pracodawców wymaga jego dobrej znajomości, ponieważ swoją działalnością sięgają oni poza granice naszego kraju.

 

Czy język angielski jest faktycznie niezbędny w świecie biznesu? Czy nie można osiągnąć sukcesu bez jego znajomości?

 

Niektórzy żartobliwie mówią, że język angielski nie jest już językiem obcym. Ciekawe stwierdzenie, ale przestaje dziwić. Na co dzień słyszymy piosenki głównie w tym języku. W telewizji dominują także filmy anglojęzyczne, a media społecznościowe, ich nazewnictwo, niejednokrotnie również obsługa, wymagają przynajmniej rozumienia tego języka.

 

Jak to jest jednak, gdy staramy się o pracę?

 

Znajomość języka angielskiego przydaje się nie tylko podczas podróży czy urlopów za granicą. Poszukując pracy ludzie przekonują się, że bardzo często jest jednym z głównych wymagań kwalifikujących na dane stanowisko. Firmy współpracują z przedsiębiorcami z zagranicy i chociaż są z różnych krajów, to porozumiewają się najczęściej w języku angielskim. Istnieją zawody, w których trudno być efektywnym pracownikiem bez znajomości angielskiego. Są to np. zawody z branży IT, która przepełniona jest nazewnictwem w tym języku, a także zawody związane np. z marketingiem.

 

 

Język angielski jest językiem obowiązkowym w szkołach, ale czy to oznacza, że każdy absolwent szkoły będzie go świetnie znał?

 

Nie. Każdy z nas ma różne umiejętności i w różnym stopniu angażuje się w ich zdobywanie. Przede wszystkim nie rzadko dopiero po ukończeniu szkoły zaczynamy rozumieć, że znajomość języka obcego jest niezbędna oraz że znajomość szczególnie języka angielskiego, nie powoduje w dzisiejszych czasach, że wyróżniamy się. Dopiero poziom jego znajomości może nam dać profity.

 

Czy każdy musi świetnie znać język angielski?

 

Możemy znać go w różnym stopniu. Jedni posługują się nim dość biernie. Czytają, rozumieją i twierdzą, że to im wystarczy. Tak może być. Księgowi nie zawsze potrzebują umiejętności swobodnego rozmawiania w języku angielskim. Prawnicy wykonując swój zawód nie koniecznie będą rozmawiać w języku angielskim.  Za to recepcjonista musi umieć porozmawiać z gościem hotelowym. Każdy zawód ma swoje zakresy słownictwa, rodzaje umiejętności, które bardziej niż inne są potrzebne. Jednak zawsze może się zdarzyć sytuacja wymagająca znacznie więcej.

Tak naprawdę umiejętność swobodnego porozumiewania się jest priorytetem w świecie biznesu. Im doskonalsza, tym łatwiej jest rozwijać inne umiejętności i poszerzać zasób słów z danej branży.

 

 

        W centrum OPTIMAL JĘZYKI OBCE planujemy zajęcia ze szczególnym uwzględnieniem celów nauki, jakie mają kursanci. Przygotowujemy zajęcia pod kątem zainteresowań kursantów, ich doświadczeń oraz planów zawodowych. Nie wszyscy od razu mają swoje cele mocno sprecyzowane, dlatego pomagamy je również znaleźć, ponieważ to one stanowią główną motywację do nauki.

 

Każdy kurs jest przemyślany i dostosowany do osób uczących się. Plan pracy nad językiem nie stanowi dla nas jednak sztywnych ram, ponieważ percepcja ludzi, ich możliwości i towarzyszące na co dzień obowiązki są bardzo różne. Osiągamy efekty, nauka staje się skuteczna, tylko wtedy, gdy kursant ma możliwość rozwiązywania problemów językowych i rozwijania swoich słabszych stron, co umożliwiamy.

Nasze doświadczenie pozwala nam dostosować zajęcia do różnych wymagań i tak je ukierunkować, aby skutecznie prowadziły do osiągania sukcesów przez osoby uczestniczące w nich.

 

 

 

 

 

Nauka angielskiego efektywnie w małej grupie, tylko profesjonalni lektorzy.

 

Język angielski w szkole, w biznesie i w OPTIMAL Języki Obce Szczecin
31 stycznia 2019

JĘZYK ANGIELSKI KLUCZEM 
DO SUKCESU

OPTIMAL JĘZYKI OBCE SZCZECIN  © 2017 | POLITYKA PRYWATNOŚCI | KURSY - OFERTA  CIEKAWOSTKI  | KONTAKT